ADR transport

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. In de volksmond Gevaarlijke stoffen genoemd.

Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland) op 30 september 1957. Het trad in werking op 29 januari 1968. 39 landen zijn toegetreden tot het verdrag, waaronder Nederland.

Concreet betekend dit dat een transport bedrijf zich aan een aantal opgestelde regels moet voldoen. De chauffeurs dienen een ADR certificaat te bezitten. Een speciale opleiding die zorgt dat een chauffeur vakbekwaam genoeg is om met deze gevaarlijke goederen te rijden. De voertuigen dienen uitgerust te zijn met brandblussers, gevarenkaart, gevarenkist etc. Voor enkele landen kan de uitrusting nog uitgebreider zijn. Zwaailampen in Oostenrijk en verkeersbegeleiding in Roemenië zijn daar voorbeelden van.Daarnaast is de route die afgelegd moet worden vaak anders als de route die men rijdt met Niet ADR goederen. Een transportbedrijf dient met al deze regelgeving rekening te houden. Sistrans Logistics is op de hoogte van deze regelgeving binnen Europa en heeft een aantal chauffeurs opgeleid in het ADR. Wij zorgen ondanks deze ingewikkelde regelgeving dat u goederen binnen de gestelde termijn op plek van bestemming aankomen.